Ryuuroden | Chapter 049

Ryuuroden | Chapter 049

October 9th, 2008
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 1Ryuuroden Chapter 049 Hình 1
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 2Ryuuroden Chapter 049 Hình 2
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 3Ryuuroden Chapter 049 Hình 3
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 4Ryuuroden Chapter 049 Hình 4
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 5Ryuuroden Chapter 049 Hình 5
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 6Ryuuroden Chapter 049 Hình 6
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 7Ryuuroden Chapter 049 Hình 7
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 8Ryuuroden Chapter 049 Hình 8
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 9Ryuuroden Chapter 049 Hình 9
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 10Ryuuroden Chapter 049 Hình 10
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 11Ryuuroden Chapter 049 Hình 11
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 12Ryuuroden Chapter 049 Hình 12
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 13Ryuuroden Chapter 049 Hình 13
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 14Ryuuroden Chapter 049 Hình 14
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 15Ryuuroden Chapter 049 Hình 15
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 16Ryuuroden Chapter 049 Hình 16
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 17Ryuuroden Chapter 049 Hình 17
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 18Ryuuroden Chapter 049 Hình 18
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 19Ryuuroden Chapter 049 Hình 19
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 20Ryuuroden Chapter 049 Hình 20
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 21Ryuuroden Chapter 049 Hình 21
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 22Ryuuroden Chapter 049 Hình 22
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 23Ryuuroden Chapter 049 Hình 23
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 24Ryuuroden Chapter 049 Hình 24
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 25Ryuuroden Chapter 049 Hình 25
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 26Ryuuroden Chapter 049 Hình 26
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 27Ryuuroden Chapter 049 Hình 27
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 28Ryuuroden Chapter 049 Hình 28
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 29Ryuuroden Chapter 049 Hình 29
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 30Ryuuroden Chapter 049 Hình 30
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 31Ryuuroden Chapter 049 Hình 31
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 32Ryuuroden Chapter 049 Hình 32
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 33Ryuuroden Chapter 049 Hình 33
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 34Ryuuroden Chapter 049 Hình 34
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 35Ryuuroden Chapter 049 Hình 35
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 36Ryuuroden Chapter 049 Hình 36
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 37Ryuuroden Chapter 049 Hình 37
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 38Ryuuroden Chapter 049 Hình 38
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 39Ryuuroden Chapter 049 Hình 39
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 40Ryuuroden Chapter 049 Hình 40
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 41Ryuuroden Chapter 049 Hình 41
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 42Ryuuroden Chapter 049 Hình 42
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 43Ryuuroden Chapter 049 Hình 43
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 44Ryuuroden Chapter 049 Hình 44
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 45Ryuuroden Chapter 049 Hình 45
Ryuuroden  Chapter 049 Hình 46Ryuuroden Chapter 049 Hình 46


Chia Sẻ Ryuuroden | Chapter 049

Giới Thiệu Truyện Ryuuroden – Chú bé rồng

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân.... Chú bé Rồng là một bộ truyện tranh Nhật Bản do nhà văn Yoshito Yamahara chế tác dựa theo bộ truyện dã sử Trung Quốc "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Điều làm cho bộ truyện này khác với nguyên bản "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của nhà văn La Quán Trung là sự xuất hiện của hai nhân vật chính Koikichi và Masumi. Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây... . Các cháp sắp có trên 178vn : Ryuuroden – Chú bé rồng chap 251 , Ryuuroden – Chú bé rồng chap 252 , Ryuuroden – Chú bé rồng chap 253 , Ryuuroden – Chú bé rồng chap 254 , Ryuuroden – Chú bé rồng chap 255 , Ryuuroden – Chú bé rồng chap 256 , Ryuuroden – Chú bé rồng chap 257 , Ryuuroden – Chú bé rồng chap 258 , Ryuuroden – Chú bé rồng chap 259 , Ryuuroden – Chú bé rồng chap 260 , Ryuuroden – Chú bé rồng chap 261 ,