Trang Chủ / , , , , , / Claymore / Claymore | chap 59

Claymore | chap 59

Claymore | chap 59

September 15th, 2013
Claymore  chap 59 Hình 1Claymore chap 59 Hình 1
Claymore  chap 59 Hình 2Claymore chap 59 Hình 2
Claymore  chap 59 Hình 3Claymore chap 59 Hình 3
Claymore  chap 59 Hình 4Claymore chap 59 Hình 4
Claymore  chap 59 Hình 5Claymore chap 59 Hình 5
Claymore  chap 59 Hình 6Claymore chap 59 Hình 6
Claymore  chap 59 Hình 7Claymore chap 59 Hình 7
Claymore  chap 59 Hình 8Claymore chap 59 Hình 8
Claymore  chap 59 Hình 9Claymore chap 59 Hình 9
Claymore  chap 59 Hình 10Claymore chap 59 Hình 10
Claymore  chap 59 Hình 11Claymore chap 59 Hình 11
Claymore  chap 59 Hình 12Claymore chap 59 Hình 12
Claymore  chap 59 Hình 13Claymore chap 59 Hình 13
Claymore  chap 59 Hình 14Claymore chap 59 Hình 14
Claymore  chap 59 Hình 15Claymore chap 59 Hình 15
Claymore  chap 59 Hình 16Claymore chap 59 Hình 16
Claymore  chap 59 Hình 17Claymore chap 59 Hình 17
Claymore  chap 59 Hình 18Claymore chap 59 Hình 18
Claymore  chap 59 Hình 19Claymore chap 59 Hình 19
Claymore  chap 59 Hình 20Claymore chap 59 Hình 20
Claymore  chap 59 Hình 21Claymore chap 59 Hình 21
Claymore  chap 59 Hình 22Claymore chap 59 Hình 22
Claymore  chap 59 Hình 23Claymore chap 59 Hình 23
Claymore  chap 59 Hình 24Claymore chap 59 Hình 24
Claymore  chap 59 Hình 25Claymore chap 59 Hình 25
Claymore  chap 59 Hình 26Claymore chap 59 Hình 26
Claymore  chap 59 Hình 27Claymore chap 59 Hình 27
Claymore  chap 59 Hình 28Claymore chap 59 Hình 28
Claymore  chap 59 Hình 29Claymore chap 59 Hình 29


Chia Sẻ Claymore | chap 59

Giới Thiệu Truyện Claymore

Yoma! Quái vật ăn phủ tạng con người. Chúng sống dưới lốt nạn nhân trà trộn vào thế giới loài người. Không ai hay cũng ko ai biết duy chỉ có Claymore - Những thiếu nữ mang trong mình máu thịt của loài quái vật sở hữu đôi mắt làm thành danh tiếng của họ. Phù Thủy Mắt Bạc! Những thiếu nữ mất đi hạnh phúc, mất đi tương lai và liệu Clare - Teresa có bảo vệ họ trước loài Awakened Beings hay với cái tên là loài Thức Tỉnh... . Các cháp sắp có trên 178vn : Claymore chap 138 , Claymore chap 139 , Claymore chap 140 , Claymore chap 141 , Claymore chap 142 , Claymore chap 143 , Claymore chap 144 , Claymore chap 145 , Claymore chap 146 , Claymore chap 147 , Claymore chap 148 ,