Asa made Jugyou Chu ! | Chap 3

Asa made Jugyou Chu ! | Chap 3

April 20th, 2012
Asa made Jugyou Chu !  Chap 3 Hình 1Asa made Jugyou Chu ! Chap 3 Hình 1
Asa made Jugyou Chu !  Chap 3 Hình 2Asa made Jugyou Chu ! Chap 3 Hình 2
Asa made Jugyou Chu !  Chap 3 Hình 3Asa made Jugyou Chu ! Chap 3 Hình 3
Asa made Jugyou Chu !  Chap 3 Hình 4Asa made Jugyou Chu ! Chap 3 Hình 4
Asa made Jugyou Chu !  Chap 3 Hình 5Asa made Jugyou Chu ! Chap 3 Hình 5
Asa made Jugyou Chu !  Chap 3 Hình 6Asa made Jugyou Chu ! Chap 3 Hình 6
Asa made Jugyou Chu !  Chap 3 Hình 7Asa made Jugyou Chu ! Chap 3 Hình 7
Asa made Jugyou Chu !  Chap 3 Hình 8Asa made Jugyou Chu ! Chap 3 Hình 8
Asa made Jugyou Chu !  Chap 3 Hình 9Asa made Jugyou Chu ! Chap 3 Hình 9
Asa made Jugyou Chu !  Chap 3 Hình 10Asa made Jugyou Chu ! Chap 3 Hình 10
Asa made Jugyou Chu !  Chap 3 Hình 11Asa made Jugyou Chu ! Chap 3 Hình 11
Asa made Jugyou Chu !  Chap 3 Hình 12Asa made Jugyou Chu ! Chap 3 Hình 12
Asa made Jugyou Chu !  Chap 3 Hình 13Asa made Jugyou Chu ! Chap 3 Hình 13
Asa made Jugyou Chu !  Chap 3 Hình 14Asa made Jugyou Chu ! Chap 3 Hình 14
Asa made Jugyou Chu !  Chap 3 Hình 15Asa made Jugyou Chu ! Chap 3 Hình 15
Asa made Jugyou Chu !  Chap 3 Hình 16Asa made Jugyou Chu ! Chap 3 Hình 16


Chia Sẻ Asa made Jugyou Chu ! | Chap 3

Giới Thiệu Truyện Asa made Jugyou Chu !

Kagami Yuuki được nhận vào học 1 trường co-ed (cả nam lẫn nữ). Nhưng do sơ suất khi chia phòng cho học sinh của Kakinozaki Ayana-sensei, cậu buộc phải giả gái để sống trong ký túc xá nữ. Nếu bị lộ, cậu sẽ bị trục xuất khỏi trường => chỉ biết kể thế thôi :D . Các cháp sắp có trên 178vn : Asa made Jugyou Chu ! chap 54 , Asa made Jugyou Chu ! chap 55 , Asa made Jugyou Chu ! chap 56 , Asa made Jugyou Chu ! chap 57 , Asa made Jugyou Chu ! chap 58 , Asa made Jugyou Chu ! chap 59 , Asa made Jugyou Chu ! chap 60 , Asa made Jugyou Chu ! chap 61 , Asa made Jugyou Chu ! chap 62 , Asa made Jugyou Chu ! chap 63 , Asa made Jugyou Chu ! chap 64 ,